Adatvédelem

A honlap látogatása során a szerkesztők információkat tárolhatnak le a látogatással kapcsolatban (időpont, látogatott honlapok, technikai információk). Ezek az információk anonim módon kerülnek tárolásra és nem a látogató személyére vonatkoznak. Az adatok felhasználása kizárólag statisztikai jellegű, harmadik félnek sem kereskedelmi, sem egyéb célból nem lesznek átadva.

A szerkesztők nyomatékosan felhívják a figyelmet arra, hogy az internet (és e-mail) adatátvitelében vannak ismert biztonsági rések, emiatt az adatok nem védhetők teljeskörűen harmadik féllel szemben.

Az impresszumban és a honlapon található kapcsolati információk marketing (és direkt-marketing) történő felhasználása kifejezetten nem megengedett, kivéve ha a szerkesztők ehhez írásos hozzájárulásukat nem adják. Ezzel a szerkesztők és minden megnevezett személy a honlapon elutasítja az adataik marketing és direkt-marketing célú felhasználását és továbbadását.

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
Felhasználónak minősül a www.Sportpiac.hu (továbbiakban: Oldal, Oldalunk, Szolgáltató, Weboldal, Weblap -azaz a www.Sportpiac.hu üzemeltetője) weboldalra belépő látogató akár rendelkezik regisztrációval az Oldalon, akár nem.

Az Oldal bármely szolgáltatása használatának megkezdésével Felhasználó elfogadja az alábbi Felhasználási Feltételeket. A Felhasználási Feltétetlek nem ismerete nem mentesít a megsértésükkel járó következmények viselése alól.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználási Feltételeket időről-időre módosítsa. Felhasználási Feltételektől eltérni kizárólag Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehet.

I. REGISZTRÁCIÓ

A regisztrációhoz a regisztrációs űrlap kitöltése szükséges. Ezen a "név" és "E-mail" mezőkben Felhasználó a saját, teljes (vezetéknév és keresztnév)  valós nevét, illetve saját, létező (érvényes) email címét adja meg. Ellenkező esetben a regisztráció törlésre kerül.

Felhasználó a regisztráció során választhat magának fantázianevet és profil képet. Tilos olyan fantázianevet választani, amely

 • közszereplő, közismert személy neve, kivéve, ha az egyben a Felhasználó saját, anyakönyvezett neve is
 • obszcén, ízléstelen vagy trágár kifejezést tartalmaz;
 • vállalkozás vagy szervezet nevét, cégnevet vagy márkanevet tartalmaz;
 • valamely nonprofit vagy profitorientált cég, árú, szolgáltatás, stb. burkolt vagy nyílt reklámhordozójának tekinthető (pl. bármely weboldal címe, neve);
 • tartalmazza a Sportpiac.hu, sportpiac vagy az Oldal nevéhez egyéb módon hasonló kifejezéseket.
 • valamilyen törvénysértő kifejezést tartalmaz.


Tilos olyan profil képet elhelyezni az Oldalon, amely

 • közerkölcsöt sért;
 • valamely vállalkozás, szervezet logóját vagy védjegyet tartalmazza;
 • a Felhasználási Feltételekkel (különös tekintettel annak IV., a Felhasználói Tartalmakra vonatkozó pontjára) vagy hatályos jogszabállyal ütközik;
 • valamely nonprofit vagy profitorientált cég, árú, szolgáltatás burkolt vagy nyílt reklámhordozójának tekinthető; tartalmazza a Sportpiac.hu, Sportpiac vagy az Oldal nevéhez egyéb módon hasonló kifejezéseket.

Felhasználó dönt arról, hogy fantázianevén kívül milyen adatokat, információkat jelenít meg adatlapján (profilján). Tilos azonban az adatlapon a jogsértő, az akár nonprofit, akár profit szerzésére irányuló, burkolt vagy nyílt reklámhordozónak minősülő, a harmadik személy jogait vagy jogos érdekeit sértő, az obszcén vagy trágár tartalom megjelenítése.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Felhasználási Feltételek, hatályos jogszabályok vagy harmadik személy jogainak és jogos érdekeinek megsértése esetén Felhasználó regisztrációja külön értesítés és indoklás nélkül törlésre kerül.
Korábban a Sportpiac.hu-n törölt regisztrációjú Felhasználónak tilos újból regisztrálnia az oldalon.

II. FELELŐSSÉG
Felhasználó kizárólagosan és teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amelyet a Sportpiac.hu-n bármilyen formában elhelyez, megjelenít. Viseli az azokból eredő mindenfajta teljes vagyoni és nem vagyoni károk megtérítésének kötelezettségét.
Amennyiben a Sportpiac.hu tudomására jut, hogy bármely Felhasználó a Felhasználási Feltételeket, hatályos jogszabályokat, harmadik személy jogait vagy jogos érdekeit sértő, illetve egyéb okokból kifogásolható tartalmat vagy arra történő hivatkozást (linket) helyezett el, azt haladéktalanul, külön értesítés és indoklás nélkül törli az oldalról.
Felhasználó megértette és beleegyezik abba, hogy ha Felhasználó magatartása miatt harmadik személy, bármilyen hivatal vagy bíróság Szolgáltatóval szemben bármilyen jellegű igényt, követelést támaszt, Felhasználó haladéktalanul végrehajtja Szolgáltató által kért intézkedéseket. Valamint Felhasználó haladéktalanul és teljes mértékben megtéríti Szolgáltatót Felhasználó jogellenes magatartása miatt ért mindenfajta kárt, anyagi hátrányt és költséget, ideértve mindenfajta követelést, perköltséget, ügyvédi költséget.


Oldalunk más szolgáltató weboldalára mutató linkeket is tartalmaz. Ezen oldalakon található tartalmakért, a felhasználásukból eredő esetleges károkért Szolgáltató semmilyen anyagi vagy erkölcsi felelősséget nem vállal, ezen oldalak tartalmát nem ellenőrzi.

A Sportpiac.hu-n található minden tartalom tájékoztató jellegű, azok pontosságáért, megbízhatóságáért, a használatukból eredő esetleges károkért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. Az Oldalon olvasottakat Felhasználó saját felelősségére értelmezi és használja.
III. FELHASZNÁLÓK ÁLTAL LÉTREHOZOTT TARTALMAK


Regisztrált Felhasználók - közvetlenül vagy moderálást követően - fórum hozzászólások, blog bejegyzések, írások vélemények, értékelések, hozzászólások (kommentek), fényképek, képek, grafikák, ábrák, videók, filmek, hirdetések és m's, a Felhasználási Feltételek által engedélyezett formában (továbbiakban együttesen: Felhasználók Által Létrehozott Tartalmak) különféle, saját maguk által létrehozott tartalmakat helyezhetnek el a Weboldalon. 
A Felhasználók Által Létrehozott Tartalmakra az alábbi tilalmak vonatkoznak.

 • Tilos trágár, obszcén, fenyegető, megbotránkoztató, rágalmazó, becsületsértő, pornográf, az emberi méltóságot sértő, más felhasználók vagy 3. személy személyiségi és egyéb jogait sértő, illetve egyéb, a kulturált társalgást akadályozó tartalmat elhelyezni.
 • Tilos a személyeskedés, a másokat sérthető tartalom elhelyezése.
 • Tilos nemzeteket, nemzeti jelképeket gyalázó és kegyeletsértő tartalmat elhelyezni.
 • Tilos szerzői jogot, védjegyet sértő tartalmat (pl. CD-kulcsok, aktiváló kódok, szerzői jogvédelem alatt álló tartalom része vagy egésze stb.) elhelyezni, ilyen tartalomra hivatkozást (linket) elhelyezni, utalni, ajánlani vagy használatára buzdítani.
 • Tilos bármely személy cég, vállalkozás, termék, szervezet (különös tekintettel a Sportpiac.hu partnereire), a www.Sportpiac.hu megítélésének, jó hírének negatív irányba történő befolyásolására alkalmas - akár valótlan, akár valós adatokon, információkon alapuló – tartalom elhelyezése.
 • Tilos a közerkölcsöt bármilyen módon sértő tartalom elhelyezése, különös tekintettel az obszcén, trágár, pornográf és a szexuális szolgáltatásokat reklámozó tartalmakra.
 • Tilos mindenfajta nem saját személyes adat (pl. telefonszám, email cím stb.), illetve bizalmas tartalom, információ, adat (pl. magán vagy üzleti titok, magán beszélgetés, telefonbeszélgetés stb.) elhelyezése.
 • Tilos forgalomba nem hozható terméket (pl. kuponok, üdülési csekk) eladásra felkínálni. Tilos olyan terméket ajánlani vagy eladásra felkínálni, amelynek forgalmazása engedélyköteles (pl. gyógyszer), illetve amelynek forgalmazása bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősül (pl. kábítószer, lopott termék).
 • Tilos a társalgást szándékosan hátráltatni.
 • Tilos üzletszerű kereskedelmi tevékenységet folytatni, kivéve az Apróhirdetés rovatot.
 • Tilos burkoltan vagy nyíltan akár nonprofit, akár profitorientált reklámtevékenységet folytatni (pl. bármely weboldal címének, nevének vagy linkjének elhelyezése), kivéve az Apróhirdetés rovatot.
 • Más Felhasználókat, harmadik személyt szándékosan megtéveszteni, félrevezetni.
 • Tilos korábban törölt tartalom újbóli közzététele.
 • Bármilyen eddig nem említett jogsértő tartalmat elhelyezni.
 • Tilos bármilyen jogsértő cselekmény elkövetésére buzdítani, illetve bármilyen jogsértő cselekmény elkövetéséhez információt, segítséget nyújtani.


A Felhasználási Feltételek betartását a Sportpiac.hu moderátorok segítségével, szúrópróbaszerűen ellenőrzi. A moderátorok jogosultak döntésük indoklása nélkül a Felhasználási Feltételekkel, a Fórumszabályzattal vagy a hatályos jogszabályokkal ellentétes, illetve harmadik személy jogait és jogos érdekeit sértő Felhasználók Által Létrehozott Tartalmat törölni. A moderátorok döntését tilos felülbírálni.

2.) Apróhirdetések
Illegális tartalmak:
A szerkesztőség előzetes értesítés nélkül töröl minden olyan hirdetést és felhasználót mely törvénybe ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül. Ilyen hirdetések például:
- jogvédett termékek másolatai DVD/VHS/CD
- okmányhamisítás (igazolvány, stb.)
- csempészáru, kábítószer
- mobiltelefon függetlenítés
A felsoroltakon kívül minden olyan esetben megvalósul a hirdetés törlése, amely törvényt sért (pl. önkényuralmi jelképek használata, törvénysértésre való buzdítás, stb.) Az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást von maga után.
Továbbá tilos:
>> a következő termékek adásvétele: (lő)fegyver, kényszerítő eszköz, jövedéki termék (üzemanyag, alkohol stb.), gyógyszer, gyógyhatású termék, üdülési csekk, vagy bármi más termék, melynek internetes árusítását jogszabály nem engedélyezi.
>>  ugyanazon apróhirdetés 30 napon belüli ismételt feladása (helyette használd az UP-olási lehetőséget!)
>> egy termékhez több apróhirdetés feladása
>> a sport és utazás tematikájához nem kapcsolódó apróhirdetés feladása.
Az Oldalon megjelenő apróhirdetések tartalmának valódiságát, pontosságát a Sportpiac.hu nem ellenőrzi. Az apróhirdetésekből származó vagyoni és nem vagyoni károkért az Oldal semmilyen felelősséget nem vállal. Felhasználó az apróhirdetések tartalmát saját felelősségére értelmezi és használja.

3.) Blog
Felhasználó regisztrációt követően, a Felhasználási Feltételek (különös tekintettel, annak IV. pontjára) és a hatályos jogszabályok betartása mellett saját blogot indíthat.

4.) Hozzászólások (kommentek)

Ahol arra Szolgáltató lehetőséget biztosít, Felhasználó regisztrációt követően a Felhasználási Feltételek (különös tekintettel, annak IV. pontjára) és a hatályos jogszabályok betartása mellett hozzászólhat az Oldalon található tartalmakhoz.

Cookie (süti) szabályzat

Ez a cookie (süti) szabályzat a www.sportpiac.hu weboldalra (továbbiakban: weboldal) vonatkozik.
A cookie egy olyan, betű és szám karakterekből álló kisméretű fájl, ami online eszközökre (pl. számítógép merevlemez, telefon) kerül letöltésre, amikor a látogató egyes weboldalakra belép. A cookie engedi, hogy az adott honlap felismerje a látogató online eszközét, így a honlap részére a látogatóról egyedi információk tárolódnak el (pl. kiválasztott nyelv). Így a látogatónak a honlapra történő későbbi látogatása során ezeket az adatokat, egyedi információkat már nem kell kiválasztania. A legtöbb jelentős weboldal használ ilyen cookie-kat.
Hogyan használja a cookie-kat ez a weboldal?
Ezen az oldalon kétféle cookie-t használunk:
Munkamenet cookie:Ezek ideiglenesen elhelyezett cookie-k, amik csak addig működnek, amíg a látogató a weboldalra belép (pontosabban a böngésző bezárásáig, amikor a látogató az adott weboldalra belép). A munkamenet cookie-k segítik a Sportpiac weboldalt “emlékezni” arra, hogy Ön az előző oldalon mit választott ki, így nem kell még egyszer ugyanazt az információt megadnia.
Tárolt süti (Persistent Cookies):Ezek azok a sütik, amelyek azután is online eszközén maradnak, hogy Ön elhagyta az adott weboldalt, és egy véletlenszerűen generált számot eltárolva segítenek a weboldal látogatóinak egyedi felhasználóként történő azonosításában. A süti típusától függ, hogy mennyi ideig tárolódik az Ön online eszközén. A weboldalon alkalmazott tárolt (nyomkövető) sütik fontos forgalmi adatokkal szolgálnak annak használatáról. Ilyen adat például a tényleges vásárlók aránya a honlapot még a bevásárlókosár elérése előtt elhagyó látogatókkal szemben.
A nyomon követést és a jelentéstételt alábbi partnereink végzik számunkra:

Harmadik kereskedő fél, így a Google számára is engedélyezzük sütik használatát a felhasználó korábbi látogatásain alapuló hirdetések megjelenítésére honlapunkon.
Cookie-k letiltásának és/vagy eltávolításának módja:
Ha amennyiben Ön szeretné letiltani, blokkolni az ehhez a weboldalhoz tartozó cookie-kat, vagy törölni a már kihelyezetteket, megteheti a keresője beállításaiban. A kereső Segítség funkciója, vagy mobil telefonja használati útmutatója lesz segítségére ebben.
Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban.
Figyelem! A weboldalon a cookie-k letiltása bizonyos funkciókra hatással lehet, de a vásárlás folyamatát nem befolyásolja.
Ha szeretné a cookie tartalmát megtekinteni, kattintson magára a cookie-ra, és az megnyílik. Egy szövegből és számokból álló rövid sort fog látni.
Ha további információra van szüksége, az elérhetőségeinken írhat nekünk.